Nieruchomość przy ul. Sikorskiego 3 a

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA – UL. SIKORSKIEGO 3A – pow. 0,2500 ha

Nieruchomość przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste z jednoczesną sprzedażą znajdującego się na niej budynku przeznaczonego na cele publiczne: budowy i utrzymania pomieszczeń dla organów władzy, administracji, sądów i prokuratur państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych.  

Budynek z 1910r. o pow. zabudowy 379 m2.

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęta konturem 3UO – przeznaczenie podstawowe: teren usług oświatowych, w zależności od potrzeby, uzupełnionych usługami ogólnomiejskimi, nieuciążliwymi (np. związanych z administracją, opieką zdrowotną, społeczną). Nieruchomość w pełni uzbrojona.

 

DO POBRANIA:

Mapa Oferta inwestycyjna – Sikorskiego 3a

Lista danych dotyczących terenu – Site check list

 

 

Fot. UM Giżycko mojegizycko.pl