Twierdza Boyen

TWIERDZA BOYEN

Twierdza Boyen stanowi jeden z najlepiej zachowanych zabytków architektury obronnej XIX wieku w Polsce. Czyni to z niej obiekt o wyjątkowej wartości historycznej i wysokich walorach turystycznych. Ukryta wśród parku leśnego Twierdza Boyen, zbudowana została w latach 1843–51. Wzniesiona na wzgórzu, w miejscu przewężenia terenu pomiędzy jeziorem Kisajno i Niegocin. Teren Twierdzy zajmuje około 30 ha.

Sugerowany typ inwestycji:

Według założeń studium wykonalności na terenie Twierdzy Boyen mogą powstać obiekty hotelowe o zróżnicowanym standardzie, obiekty rekreacyjne i sportowe, lokale gastronomiczne, obiekty muzealne i wystawiennicze, pracownie artystyczne. Stworzona ma być także infrastruktura przeznaczona do organizacji dużych imprez plenerowych. Na oferowanym terenie inwestycyjnym mogą również powstać ścieżki dydaktyczne i rekreacyjne.

Możliwe są też przekształcenia, które nie zubożą zabytkowego charakteru obiektu.

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę. Obiekt wpisany do rejestru zabytków. Teren uzbrojony.

 

DO POBRANIA:

Mapa Oferta inwestycyjna – Twierdza Boyen

Lista danych dotyczących terenu – Site check list

 

Fot. UM Giżycko mojegizycko.pl