Dotacje dla klubów

DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,  finansowanie stypendiów sportowych oraz wynagrodzenia kadry szkoleniowej.


Konkursy w poszczególnych latach

2020

OGŁOSZENIE KONKURSU |SKŁAD KOMISJI|WYNIKI


2019

OGŁOSZENIE I KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI

OGŁOSZENIE II KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI


2018

OGŁOSZENIE I KONKURSU| SKŁAD KOMISJI| WYNIKI

OGŁOSZENIE II KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI


2017

OGŁOSZENIE I KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI

OGŁOSZENIE II KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI

 

TRYB POZAKONKURSOWY:

WYNIKI


2016

OGŁOSZENIE KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI


2015

OGŁOSZENIE KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI 


2014

OGŁOSZENIE KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI