Zadania realizowane | Granty 2020


EKOLOGIA

OCHRONA ZWIERZĄT

OCHRONA ZDROWIA

OPIEKA SPOŁECZNA

KULTURA FIZYCZNA

KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAROD.

DOFINANSOWANIE SZKOLENIA SPORTOWEGO