Wnioski NGO na podstawie art. 19a

Oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem
otwartego konkursu

 

 

OFERTA ZŁOŻONA W ROKU 2020

 

TRYB POZAKONKURSOWY Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ:

– oferta: 

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/510365/uproszczona_oferta
_realizacji_zadania_publicznego_z_pominieciem_

– podział środków: 

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/516355/zarzadzenie
_nr_3182020_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_23_kwiet

 

 

OFERTA ZŁOŻONA W ROKU 2019

 

TRYB POZAKONKURSOWY Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ:

– oferta:

 https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/478993/uproszczona_oferta
_realizacji_zadania_publicznego_z_pominieciem_

– podział środków: 

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/479961/zarzadzeni
e_nr_1232019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_17_lipca

 

 

OFERTA ZŁOŻONA W ROKU 2018

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

KULTURA FIZYCZNA

Zarządzenie nr 651/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 649/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2018 r., w dziedzinie kultury fizycznej.

 

Zarządzenie nr 649/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 08.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2018 r. w dziedzinie kultury fizycznej.

 

OFERTA ZŁOŻONA W ROKU 2017

 

Zarządzenie nr 419/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Giżycka w 2017 r., w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.