Telefony alarmowe

W sytuacjach zagrożenia zadzwoń po pomoc:

 

112 Centrum Powiadamiania Ratowniczego

997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe

998 Straż Pożarna

601 100 100 Numer ratunkowy nad wodą

986 Straż Miejska

87 7324 124 Dyżurny Miasta (Centrum Zarządzania Kryzysowego)

992 Pogotowie Gazowe

991, 87 428 74 47 Pogotowie Energetyczne

87 428 59 44, 428 73 48 Pogotowie Ciepłownicze

428 25 60, 429 91 71 Pogotowie Wodociągowe

 

Instytucje

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 7 parter)
CENTRALA Tel.: +48 87 7324 111, Fax: +48 87 428 52 41
urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

 

Terenowy Punkt przyjmowania wniosków i wydawania paszportów

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Tel.: +48 87 7324 163

 

Urząd Stanu Cywilnego

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Tel.: +48 87 7324 156, Fax: +48 87 428 59 31

iwona.wojciulewicz@gizycko.pl

 

Straż Miejska (całodobowo)

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Bezpłatny tel. alarmowy 986
(numer obowiązujący w granicach administracyjnych miasta, dostępny we wszystkich sieciach telefonii komórkowych i telefonach stacjonarnych)

Tel.: +48 87 428 57 54,  Fax: +48 87 7324 126

sm@gizycko.pl

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowo)

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Tel.: +48 87 7324 124, Fax: +48 87 7324 164

czk@gizycko.pl

 

Giżyckie Centrum Kultury

ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko

Tel.: +48 87 428 43 26, Fax: +48 87 428 16 37

gck@gizycko.pl

www.gizyckiecentrumkultury.pl

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko

Tel.: +48 87 429 27 53, Fax: +48 087 429 27 53

mosir@gizycko.pl

www.mosir.gizycko.pl

 

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Mickiewicza 35, 11-500 Giżycko

Tel.: +48 87 428 25 05, Fax: +48 87 428 23 72

mbpgiz@wbp.olsztyn.pl

www.mbp-gizycko.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wodociągowa 15, 11-500 Giżycko

Tel.: +48 87 428 56 06, Fax: +48 87 428 40 42

mops@gizycko.pl

 

Centrum Integracji Społecznej

ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko

Tel.: 505 601 680

 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Tel.: +48 87 7324 162

cpuis@gizycko.pl

www.centrumprofilaktyki.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

ul. Smętka 5, pok. 8, 9, 11-500 Giżycko

+48 87 429 10 89, 429 18 20

sekretariat@pcprgizycko.pl

 

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy

ul. Smętka 5, pok. 8, 9, 11-500 Giżycko

+48 87 428 49 20

 

Starostwo Powiatowe w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 59 58, Fax: +48 87 428 55 06

skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl

www.powiatgizycki.pl

 

Urząd Gminy Giżycko

ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko

Tel.: +48 87 429 99 60, Fax: +48 87 429 99 76

ugg@ugg.pl

www.ugg.pl

 

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej

ul. Wyzwolenia 2, 11-500 Giżycko

Tel.: +48 87 428 52 65, Fax: +48 428 57 60

infogizycko@post.pl

www.gizycko.turystyka.pl

 

PKP

ul. Kolejowa, 11-500 Giżycko

całodobowa infolinia: (042) 1 9436

Ogólnopolski Internetowy Rozkład Jazdy

www.rozklad-pkp.pl

 

PKS – Informacja

ul. Kolejowa, 11-500 Giżycko

Tel.: +48 87 428 50 87

Giżycki Rozkład Jazdy

www.pks.mragowo.pl/rozklad/da_gi_062008.html

Ogólnopolski Internetowy Rozkład Jazdy

www.rozklady.com.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 429 64 40, Fax: +48 87 429 64 75
olgi@praca.gov.pl

www.gizycko.pup.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Giżycku

ul. Kościuszki 15, 11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 429 30 00, Fax: +48 87 428 35 07

us2807@wm.mofnet.gov.pl

www.olsztyn.is.gov.pl/us/2807/

 

Dom św. Faustyny „Wielkie Serce” (dom dziecka)

ul. Staszica 13,11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 54 97

caritas.gizycko@poczta.onet.pl

www.gizycko.um.gov.pl/caritas/

 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

ul. Białostocka 2, 11-500 Giżycko
(Straż Pożarna)

Tel.: 112

 

„Szpital Giżycki” sp. z o.o.

ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko

Tel.: +48 87 429 66 66, Fax: +48 87 428 36 77

sekretariat@zozgiz.pl

www.zozgiz.pl

 

Pogotowie Ratunkowe FALCK

ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko

Tel.: 112, 999

 

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Siedziba: ul. Nadbrzeżna 15, 11-500 Giżycko

Biuro: ul. Dąbrowskiego 14A, 11-500 Giżycko (Port Ekomarina Giżycko)

Tel.: +48 87 428 23 00,

Numer ratunkowy nad wodą 601 100 100

biuro@mopr.com.pl

www.mopr.com.pl

 

Komenda Powiatowa Policji

al. 1 Maja 26, 11-500 Giżycko

Tel.: +48 87 429 92 00, 997, Fax: +48 87 429 92 00

www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/kpp_gizycko

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Białostocka 2, 11-500 Giżycko

Tel.: +48 87 429 91 00, 998, Fax: +48 87 429 91 05

kpgizycko@kwpsp.olsztyn.pl

www.kppspgizycko.pl

 

Żandarmeria Wojskowa

11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 3

+48 87 429 43 62

 

Państwowa Straż Rybacka

ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko

+48 600 243 643

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

(Fundacja „Dzieci Niczyje”)

Tel.: 116 111 poniedziałek – piątek w godz. 12.00-20.00

 

Bezpłatna i całodobowa infolinia dla potrzebujących pomocy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

(informacja o miejscach noclegowych, jadłodajni, punktach udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej w woj. warmińsko – mazurskim) całodobowa bezpłatna infolinia

Tel. : 0 800 165 320

 

Schronisko dla bezdomnych psów w Bystrym k. Giżycka „Dom Sary”

Bystry k. Giżycka

+48 87 428 45 33

domsary@op.pl

 

Wojsko więcej…

Banki, Bankomaty więcej…

Kościoły więcej…

Apteki więcej…

Pomoc drogowa więcej…

Taxi więcej…

 

Pozostałe informacje można znaleźć w Bazie firm i instytucji