Giżycko - Oficjalna strona miasta

27/11/2020 , 0°C

Giżycki Budżet Obywatelski – podsumowanie dotychczasowych edycji

08/12/2017

 

Giżycki Budżet Obywatelski 

GBP 2014

Strefa V – „Oczyszczanie stawu parkowego przy Sienkiewicza”

liczba punktów – 638   wartość – 20 tys. zł

Przy realizacji tego projektu niezbędne było przygotowanie dokumentacji (operatu wodno-prawnego wraz z kosztorysem oraz  inwentaryzacji fauny i flory). Po sporządzeniu tych dokumentów oraz uzyskaniu promesy dofinansowania WFOŚiGW w Olsztynie okazało się,  wartość projektu przekroczyła kwotę zaplanowaną w GBP i dlatego nie został on zrealizowany.

Ten projekt ma być zrealizowany podczas kompleksowej realizacji rewitalizacji parku.

   

  GBP 2015

Strefa ogólnomiejska – „Przygotowanie terenu do budowy boiska na Wilanowie – I etap: dokumentacja”

 liczba punktów – 9838    wartość – 50 tys. zł
 Wykonano dokumentację: Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz Projekt: 33 619,00 zł    

Strefa II – „Przedszkole przy Szkole”

 liczba punktów – 2230   wartość – 50 tys. zł
 Faktycznie poniesiony koszt wynosi 48 949,47 zł (VIII 2015 r.)  

Strefa III – „Bezpieczna nawierzchnia przy budynku Szkoły Podstawowej”

liczba punktów – 3195   wartość – 50 tys. zł
 Faktycznie poniesiony koszt wynosi 49 999,96 zł (VII 2015 r.)    

Strefa IV – „Budowa boiska trawiastego dla piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku”

 liczba punktów – 6025   wartość – 50 tys. zł
Faktycznie poniesiony koszt wynosi 49 808,45 zł (VIII 2015 r.)    

Strefa V – „Budowa nowego ogrodzenia terenu Gimnazjum nr 2 w Giżycku od strony
ul. Warszawskiej”

liczba punktów – 1602   wartość – 50 tys. zł
Faktycznie poniesiony koszt wynosi 49 077,00 zł (VII 2015 r.)    

GBO 2016

EDUKACJA

„Remont dużej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku – I etap”
liczba punktów – 19185   wartość – 70 tys. zł
Faktycznie poniesiony koszt wynosi 448, 823,33 zł (VIII 2016), w tym dofinansowanie z MSiT – 145 000,00 zł.    

EKOLOGIA

„Miejskie koty też chcą jeść”
liczba punktów – 3051   wartość – 5 tys. zł

8 lutego 2017 roku została zamówiona karma dla kotów wolno żyjących „Pitti”. Było jej 1100 kg (tylko sucha karma). Cena 1 kg karmy to 4,50 zł. Całkowity koszt zakupu karmy wynosił 4950 zł. Karma została rozdana w terminie 13-17 lutego 2017 r. wszystkim osobom, które się zgłosiły do Urzędu Miejskiego i wypełniły ankietę podając w niej swoje dane oraz miejsce, w którym dokarmiają koty. Takich osób zgłosiło się 36 wpisując w ankietach 325 kotów wolno żyjących.

   

SPORT

„Giżycko – żegluję fair”
liczba punktów – 11904   wartość – 70 tys. zł

Zadanie polegało na zakupie nowych żagli dla dzieci i młodzieży z Giżyckiej Grupy Regatowej uprawiających żeglarstwo w klasach Optimist, Laser i Techno (razem 40 sztuk) oraz ologowanie ich hasłem promującym nasze miasto oraz zasady sportowej walki „fair play”. Zadanie to zostało zrealizowane w 100%. Żagle są użytkowane przez zawodników podczas treningów i startów odbywających się na terenie całej Polski oraz poza jej granicami, stanowią doskonały nośnik promujący nasze miasto. Będą służyły dzieciom przez kilka kolejnych sezonów.

   

INFRASTRUKTURA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

„System monitoringu szkoły”
 liczba punktów – 8588    wartość – 47 050 tys. zł
 Zadanie polegało na instalacji systemu monitoringu, który zapewniałby pełne pokrycie terenu SP7. Zadanie zostało w pełni zrealizowane. System został wykonany w jednolitej technologii IP, umożliwiającej autoryzowanie, zdalny podgląd kamer oraz dostęp do zapisów rejestratora. System umożliwia śledzenie obszaru z kamer przez uprawnionych pracowników szkoły oraz służby miejskie lub policję.    

  GBO 2017

SPORT 

 „Giżycko – city of sailors”
 liczba punktów – 10332    wartość – 20 300 zł
 Zadanie zostało zrealizowane w trybie otwartego konkursu ofert (konkurs grantowy), którego całkowity koszt wynosił 27 046,37 zł, z czego 20 300 zł pochodziło z dotacji przekazanej przez Urząd Miejski w Giżycku.

Zadanie polegało na promocji Giżycka w obszarze sportu poprzez stworzenie nowoczesnego i atrakcyjnego wizerunku zawodników Giżyckiej Grupy Regatowej oraz zbudowaniu zgranego teamu żeglarskiego identyfikującego się z naszym miastem. Zakupiono ologowane kurtki i koszulki dla wszystkich zawodników posiadających licencje sportowe, a także dla trenerów.

Rezultaty realizacji tego zadania będą miały trwały charakter, ponieważ przez kilka kolejnych lat będzie następowała promocja Giżycka, jako Żeglarskiej Stolicy Polski poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w prasie, radiu, internecie.

 
 „Zakup sprzętu sportowego dla piłkarzy Giżyckiego Klubu Sportowego Mamry Giżycko”
 liczba punktów – 7712    wartość – 58 tys. zł
 Zadanie polegało na zakupie sprzętu sportowego, umożliwiającego rozwój sportowy mieszkańców, którzy systematycznie trenują w Giżyckim Klubie Sportowym z przeznaczeniem na: treningi, wyjazdy na mecze, obozy sportowe itp. W ramach realizacji zadania kupiono, m.in.: piłki meczowe, płotki i pachołki treningowe, bramki, stroje meczowe, drabinki koordynacyjne.    

KULTURA

  „Cykl wydarzeń ewangelizacyjno – kulturalnych”
 liczba punktów – 9678    wartość – 60 tys. zł
Zadanie zostało zrealizowane w trybie otwartego konkursu ofert (konkurs grantowy), którego całkowity koszt wynosił 82 400 zł, z czego 60 tys. zł pochodziło z dotacji przekazanej przez Urząd Miejski w Giżycku.

Celem zadania była organizacja cyklu wydarzeń, skierowanych do mieszkańców Giżycka oraz gości, którzy specjalnie w celu uczestnictwa w tych wydarzeniach przyjechali do Giżycka. W ramach realizacji projektu zrealizowano: Orszak Trzech Króli, Misterium Męki Pańskiej oraz Lato z Chrystusem na Mazurach.

8 kwietnia 2017 r. na Wzgórzu św. Brunona w Giżycku zostało odegrane Misterium Męki Pańskiej, w wykonaniu stupięćdziesięcioosobowej Wspólnoty Ewangelizacyjno – Teatralnej aktorów amatorów w każdym przedziale wiekowym. Pomysłodawcą, autorem scenariusza, reżyserem i kierownikiem produkcji Misterium Męki Pańskiej (w bieżącym roku 2. edycji tego wydarzenia w Giżycku), był ks. Mariusz Pawlina, wikariusz parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Giżycku. Tegoroczne Misterium Męki Pańskiej było wielkim pasyjnym widowiskiem plenerowym. W celu zrealizowania jego koncepcji, została przygotowana odpowiednia scenografia: przestrzenna zabudowa części wzgórza, rekwizyty, dekoracje, kostiumy, oświetlenie, nagłośnienie. Misterium Męki Pańskiej w Giżycku po raz 2. zostało objęte Honorowym Patronatem J. E. ks. bp. Jerzego Mazura SVD Biskupa Ełckiego oraz Burmistrza Miasta Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza. Patronat Medialny nad wydarzeniem objęły: Radio Maryja, TV Trwam, Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny, Tygodnik Katolicki Idziemy, Tygodnik Katolicki Niedziela, Nasz Dziennik, Miesięcznik Diecezji Ełckiej Martyria, lokalny miesięcznik Moje Giżycko i Portal Ewangelizacyjny Profeto. Partnerami były: Chór Kameralny Cantabile z Giżycka, Giżyckie Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

1 i 2 lipca 2017 roku w Giżycku na Wzgórzu św. Brunona odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem Lata z Chrystusem na Mazurach oraz kultem św. Brunona w Giżycku. Przedsięwzięcie w tym roku również zgromadziło licznie lokalnych wiernych, odwiedzających Mazury turystów oraz żeglarzy. W tym roku uroczystości rozpoczęły się w sobotę 1 lipca o godz. 17:00 spektaklem ewangelizacyjnym pt.: Wielki Tryumf Maryi wg scenariusza i w reżyserii ks. Mariusza Pawliny. Było to wielkie widowisko plenerowe, przygotowane z okazji 100. rocznicy Objawień Fatimskich, 140. rocznicy Objawień Gietrzwałdzkich, 300 – lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz 25 – lecia Diecezji Ełckiej, w wykonaniu ponad stuosobowej Wspólnoty Ewangelizacyjno-Teatralnej. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął ks. bp. Jerzy Mazur SVD i Wojciech Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta Giżycka. Patronat Medialny organizatorzy otrzymali od Radia Maryja, TV Trwam, TVP3 Olsztyn, Tygodnika Katolickiego Gość Niedzielny, Tygodnika Katolickiego Idziemy, Naszego Dziennika, Miesięcznika Diecezji Ełckiej Martyria, lokalnego miesięcznika Moje Giżycko i Portalu Ewangelizacyjnego Profeto. Partnerami były: Akcja Katolicka, Ełckie Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

   
  „Zorganizowanie i wyposażenie Giżyckiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych”
liczba punktów – 9134   wartość – 19 796,85 zł
Celem zadania było poprawienie wizerunku Giżycka, jako miasta atrakcyjnego turystycznie oraz wytworzenie tradycji sposobu promocji letnich wydarzeń kulturalnych, a także wyposażenie Gwardii Twierdzy Boyen w środki oraz metody działania w sposób bardziej instytucjonalny i profesjonalny.

Zakupiono:

– pistolet Maszynowy Sten Mk. II – jest to replika brytyjskiego pistoletu maszynowego Sten w wersji Mk. II. Broń tego typu była wykorzystywana podczas II Wojny Światowej przez polskie oddziały partyzanckie oraz Polskie Siły Zbrojne na zachodzie,

– pistolet Maszynowy MP 40 – replika niemieckiego pistoletu maszynowego z okresu II Wojny Światowej. Pistolet ten popularnie zwany Schmeisserem, chociaż Hugo Schmeisser nie brał udziału w jego konstruowaniu,

– pistolet Maszynowy PPSz 41 – jest to replika Radzieckiego pistoletu maszynowe z okresu II Wojny Światowej. Konstrukcja tego typu była na wyposażeniu m.in. polskich jednostek wojskowych formowanych na terenie ZSRR po ewakuacji tzw. armii Andersa,

– karabinek Szturmowy STG 44 – replika niemiecki karabinka szturmowego STG 44 wprowadzona do użycia pod koniec II Wojny Światowej. Często opisywano go, jako protoplastę AK-47,

– karabin Maszynowy MG 42 – MG 42 był podstawowym karabinem maszynowym niemieckiej armii podczas II Wojny Światowej. Prostota oraz duża siła ognia sprawiły, że broń oparta na konstrukcji MG 42 jest w ciągłym użytkowaniu przez wiele armii,

– karabin Mosin 1891/30 – replika karabinu Mosin. Broń tego typu była konstrukcyjnie bardzo zbliżona do podstawowego karabinu armii rosyjskiej z okresu I Wojny Światowej.

Zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane do końca. Na chwilę obecną zostało wydane około 6300 zł brutto.

   

EKOLOGIA

„Ekopatrol”
liczba punktów – 8689   wartość – 20 tys. zł

Głównym celem projektu było stworzenie wyodrębnionej w strukturze Straży Miejskiej komórki zajmującej się ogólnie rozumianą problematyką ochrony zwierząt, środowiska i ekologii, zakup niezbędnego sprzętu oraz przeprowadzenie szkoleń tematycznych.

W ciągu 2017 roku środki z tego zadania udało się zrealizować w około 85%. Wykorzystano je m.in. na:

– przeprowadzenie szkolenia z zakresu obowiązywania ustawy o ochronie zwierząt, wolnożyjących kotów oraz postępowanie z bezdomnymi psami (cały stan osobowy straży miejskiej),

– przeprowadzenie szkolenia wytypowanych strażników do obsługi pilarek spalinowych,

– zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do odłowu i transportu zwierząt (klatki, transportery, siatki, chwytaki, odzież ochronna, środki dezynfekujące, itp.),

– zakup specjalistycznego wyposażenia (pilarka łańcuchowa, urządzenie do uruchamiania pojazdów, latarka, czytniki chipów, itp.).

Z uwagi na stan osobowy Straży Miejskiej w Giżycku zrezygnowano z wyodrębnienia osobnej komórki zajmującej się wyłącznie sprawami związanymi z ekologią i zwierzętami. Zadania te wypełniają wszyscy pracownicy.

   
„Aktywne stacje przewijania dzieci”
liczba punktów – 5108   wartość – 30 tys. zł
Stacje są ustawione na plaży miejskiej, na ul. Nadbrzeżnej (przy moście obrotowym) i na ul. Kolejowej (parking przy Pasażu). W ciepłe, letnie i wiosenne dni sprawdzą się świetnie podczas spaceru. Przy każdej stacji stoi śmietniczka umożliwiająca szybkie pozbycie się zabrudzonej pieluszki. Koszt wykonania wynosi 17 100,00 zł.    
„Karmimy bezdomne koty”
liczba punktów – 4405   wartość – 5 tys. zł
Sucha karma została zakupiona w ilości 1240 kg za kwotę 4 947,60 z. W styczniu 2017 roku została rozdana wszystkim osobom, które zgłosiły się do Urzędu Miejskiego w Giżycku w celu otrzymania pożywienia dla kotów wolno żyjących z terenu naszego miasta.    
     
     
     
Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Lis
11
śr
całodniowy Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Lis 11 2020 – Sty 11 2021 całodniowy
Organizator: Mazuria GiżyckoDrukuj
Lis
28
sob
13:30 XV ANDRZEJKOWY TURNIEJ PIŁKI RĘC...
XV ANDRZEJKOWY TURNIEJ PIŁKI RĘC...
Lis 28@13:30 – Lis 29@14:00
XV ANDRZEJKOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
XV Andrzejkowy Turniej piłki Ręcznej Dziewcząt Giżycko 28-29.11.2020 Hala MOSiR ul. 3-go Maja 21A   Komunikat organizacyjny Miejsce zawodów: Hala MOSiR ul. 3-go Maja 21A Miejsce zakwaterowania: Ośrodek Agromargot – Wilkasy ul. Olsztyńska 20 System...
Gru
1
wt
całodniowy Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Gru 1 2020 – Sty 31 2021 całodniowy
Chata Świętego Mikołaja - warsztaty kreatywne
Chata Św. Mikołaja to miejsce, gdzie w przyjemnej, ciepłej atmosferze, będzie można wziąć udział w kreatywnych warsztatach i poczuć magię Świąt. W specjalnie zaaranżowanej świątecznej scenerii spotkać będzie można Św. Mikołaja, który z pewnością nie...
Gru
5
sob
11:00 III Mazurski Kiermasz lokalnie p...
III Mazurski Kiermasz lokalnie p...
Gru 5@11:00 – 15:00
III Mazurski Kiermasz lokalnie poukładanych smaków i rozmaitości
    III MAZURSKI KIERMASZ lokalnie poukładanych smaków i rozmaitości w Hotelu St. Bruno 5 grudnia (sobota) 2020 godz. 11.00 – 15.00 Zapraszamy na III Mazurski Kiermasz lokalnie poukładanych smaków i rozmaitości. Na stoiskach będzie można...
Gru
6
nie
17:00 KONCERT MIKOŁAJKOWY SMALL BAND
KONCERT MIKOŁAJKOWY SMALL BAND
Gru 6@17:00 – 18:30
KONCERT MIKOŁAJKOWY SMALL BAND
„Na jazzową nutę” KONCERT ZESPOŁU SMALL BAND Niedziela, 6 grudnia o godz. 17.00     Zapraszamy na wyjątkowy koncert mikołajkowy SMALL BAND organizowany z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. 6 grudnia o godz. 17:00 na kanale...
Gru
7
pon
całodniowy Mundial Mazuria Giżycko
Mundial Mazuria Giżycko
Gru 7 całodniowy
Organizator: Mazuria GiżyckoDrukuj
Gru
11
pt
całodniowy Świąteczno-Mikołajkowa Gala Tane...
Świąteczno-Mikołajkowa Gala Tane...
Gru 11 całodniowy
Świąteczno-Mikołajkowa Gala Taneczna 11 grudnia 2020 (piątek) Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku   organizator: Stowarzyszenie Promocji Tańca „Lecdance” wraz z Klubem Tańca Towarzyskiego „Czar Par”Drukuj
Gru
13
nie
całodniowy [ODWOŁANE COVID-19] JARMARK BOŻ...
[ODWOŁANE COVID-19] JARMARK BOŻ...
Gru 13 całodniowy
JARMARK BOŻONARODZENIOWY i Wigilia na Pasażu 13 grudnia (niedziela) 2020 Pasaż Portowy zgłoszenia wystawców – GCKDrukuj
Gru
19
sob
12:00 CHOINKA ROTARIAŃSKA 2020 ONLINE
CHOINKA ROTARIAŃSKA 2020 ONLINE
Gru 19@12:00 – 14:00
CHOINKA ROTARIAŃSKA 2020 ONLINE
CHOINKA ROTARIAŃSKA 2020 Sobota, 19 grudnia w godz. 12.00 – 14.00 SPOTKANIE ONLINE (połączenie przez ZOOM, relacja na żywo na gizycko.tv)   W programie wspomnienia z poprzednich edycji, spotkanie ze św. Mikołajem, wspólne kolędowanie, konkursy...
Gru
31
czw
23:30 [ODWOŁANE COVID-19] SYLWESTER na...
[ODWOŁANE COVID-19] SYLWESTER na...
Gru 31 2020@23:30 – Sty 1 2021@00:30
[ODWOŁANE COVID-19] SYLWESTER na Pasażu Portowym
SYLWESTER na Pasażu Portowym 31 grudnia 2020 (czwartek) godz. 23.30-00.30 WSTĘP WOLNYDrukuj

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter