Giżycko - Oficjalna strona miasta

25/06/2021

OPINIE ZESPOŁU DS. GIŻYCKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

05/09/2017

Szanowni Mieszkańcy!

Przedstawiamy PROPOZYCJE PROJEKTÓW zaopiniowane przez Zespół ds. Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z harmonogramem, we wrześniu  odbędą się Lokalne Spotkania Mieszkańców, podczas których liderzy będą promować swoje pomysły. Najlepsze projekty zostaną wybrane w drodze głosowania.

 

L.p. Tytuł

Krótka charakterystyka

Szacunkowa wartość Opinia Zespołu ds. GBO
SPORT
1. 1.

Nie zamykajmy się w domu, zamknijmy w klatce – CageFootball

stworzenie mini boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią, bramkami oraz wysokim ogrodzeniem, wymiary boiska wynoszą 8 m x 12 m, lokalizacja: plac przy ul. Rolniczej

80 000,00 zł NEGATYWNA

realizacja mini boiska we wskazanej lokalizacji jest niemożliwa do wykonania ze względu na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Giżycka obejmującego teren osiedla Wilanów (wskazana lokalizacja obejmuje pas drogowy ul. Rolniczej)

2. 2.

Tenis dla wszystkich – bezpłatne ogólnodostępne korty tenisowe

poszerzenie oferty bezpłatnych obiektów sportowych o 4 profesjonalnie wykonane i wyposażone korty tenisowe, celem jest zachęcenie do korzystania z uroków nauki gry w tenisa ziemnego

40 000,00 zł POZYTYWNA
3. 3.

Dmuchany park wodny na plaży miejskiej

zakup i instalacja dodatkowych części do istniejącego już dmuchanego placu zabaw na plaży miejskiej, aby w jednym momencie z urządzenia mogło korzystać około 40 – 50 osób 100 000,00 zł POZYTYWNA
4. 4.

Rozszerzenie oferty sportowej hali MOSiR – zakup mat do badmintona

zwiększenie funkcjonalności i wykorzystania hali MOSiR, poprzez umożliwienie uprawiania dyscypliny sportowej badminton dla wszystkich grup wiekowych; projekt przewiduje zakup 6 – 8 przenośnych mat do badmintona 80 000,00 zł POZYTYWNA
5. 5.

Poszerzenie dostępności ścieżek rowerowych dla użytkowników rolek

połączenie ścieżki rowerowej na ul. Moniuszki (przez park im. Rogera Goemaere) ze ścieżką wzdłuż ul. Św. Brunona, poprzez wyłożenie gładkiej kostki brukowej 25 000,00 zł NEGATYWNA

Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraża zgody                               na utwierdzenie ścieżek przy obiektach zabytkowych

6. 6.

Bezpieczne regatokilometry

projekt przewiduje zakup 9-osobowego busa do bezpiecznego transportu dzieci i młodzieży oraz sprzętu Giżyckiej Grupy Regatowej na regaty  oraz zgrupowania, odbywające się na terenie kraju oraz poza jego granicami 100 000,00 zł POZYTYWNA
7. 7.

Poskaczmy – miejskie trampoliny chodnikowe

zakup i instalacja urządzeń trampolin na chodnikach w wyznaczonych miejscach na plaży miejskiej lub na pasażu portowym 100 000,00 zł POZYTYWNA
8. 8.

Budowa ligi tenisa stołowego

celem projektu jest stworzenie w Giżycku lokalnego centrum tenisa stołowego z zapleczem sprzętowym na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, centrum to pozwoli na rozwój ligi tenisa stołowego oraz na podniesienie poziomu treningu, a także umożliwi rozgrywanie zawodów o wyższej randze niż do tej pory 37 469,00 zł POZYTYWNA
9.

9.

Giżycka pętla rowerowa projekt zakłada realizację koncepcji dopuszczenia ruchu rowerowego po chodnikach Giżycka wzdłuż wybranych ulic Giżycka: Tadeusza Kościuszki, Staszica i Królowej Jadwigi, a także wzdłuż ulic: Wodociągowej i Bohaterów Westerplatte 60 000,00 zł POZYTYWNA
10. 10. Obchody 70-lecia Klubu GKS Mamry

celem jest przybliżenie mieszkańcom Giżycka, jak przez 70 lat kształtował się giżycki sport, uroczystości odbędą się na stadionie miejskim, na którym będą zorganizowane turnieje piłkarskie młodzików oraz mecz byłych działaczy i zawodników

80 000,00 zł POZYTYWNA
KULTURA
11. 1.

Teatr VikaArt

projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży powiatu giżyckiego, na potrzeby realizacji projektu zostanie stworzona w nowo wyremontowanym budynku GCK profesjonalna sala teatralna na potrzeby cyklicznych spotkań z instruktorem, projekt pobudzi młodych ludzi do twórczych działań na rzecz promocji miasta, prowadzone zajęcia umożliwią edukację w zakresie sztuki, kultury żywego słowa oraz ruchu scenicznego; na potrzeby realizacji projektu planuje się zakup: kompletnych podestów scenicznych, mobilnego systemu oświetlenia scenicznego, rolet do zaciemniania sali, parawanów, odtwarzacza CD 50 000,00 zł POZYTYWNA
12. 2.

Bezpiecznie przez tory – „Dróżnik”

przez dwa miesiące, tj. lipiec i sierpień przejście przez tory w okolicy ul. Wyzwolenia będzie strzeżone przez „Dróżnika” w historycznym kostiumie, który będzie zatrzymywał ruch przed przejazdem pociągów 15 000,00 zł PROJEKT WYCOFANY PRZEZ AUTORA
13. 3. „Port Literatura” – Giżycko 2018 projekt ma na celu rozwój i popularyzację czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych czytelników, zapoznanie mieszkańców i turystów z najnowszą ofertą wybranych wydawnictw, popularyzację wiedzy o literaturze regionalnej, umożliwienie czytelnikom bezpośredniego kontaktu z pisarzami i twórcami kultury, promocję miasta, poszerzenie całorocznej oferty kulturalno – edukacyjnej miasta, ułatwienie szerszego dostępu do zasobów bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej poprzez utworzenie letniego punktu bibliotecznego w Ekomarinie; w ramach projektu przewidziano, m.in.: spotkania literackie z autorami, cykl spotkań, pn.: „Literatura na wodzie”, konkurs fotograficzny, targi książki 60 000,00 zł POZYTYWNA
14. 4.

Doposażenie Gwardii Twierdzy Boyen

zakres rzeczowy projektu to zakup replik uzbrojenia lub broni pozbawionej cech użytkowych, tj.: hakownica, szabla, polska szabla z okresu międzywojennego, miecz, replika muszkietu z okresu wojen napoleońskich, egzemplarz Mosina z okresu I wojny światowej, egzemplarz Mauzera z okresu I wojny światowej 10 000,00 zł POZYTYWNA
15. 5.

Organizacja Orszaku Trzech Króli, Misterium Męki Pańskiej  i Lata z Chrystusem

projekt obejmuje organizację trzech wydarzeń: Orszaku Trzech Króli, Misterium Męki Pańskiej oraz Lata z Chrystusem na Mazurach; przedsięwzięcia te mają przede wszystkim charakter kulturalny, a także wymiar religijny, skierowane są do ogółu mieszkańców Giżycka i okolic, projekt zakłada sfinansowanie niezbędnych do organizacji elementów: dekoracji, strojów, elementów logistycznych, zabezpieczenia technicznego, oprawy muzycznej itp. 100 000,00 zł POZYTYWNA
EKOLOGIA
16. 1. Stop komarom – wieża dla jerzyków budowa pięciu około 10 metrowych wież w różnych miejscach Giżycka (plaża miejska, Wilanów, osiedle Królowej Jadwigi, giżycka wyspa, osiedle Kajki), w górnej części wieży będzie zamontowanych około 100 sztuk budek dla ptaków; wieża ma na celu pomoc ptakom jerzykom, które zjadają dziennie 20 tys. komarów 100 000,00 zł POZYTYWNA
17. 2. Pomoc dla bezdomnych kotów zakup karmy suchej i mokrej puszki dla kotów żyjących w przestrzeni miasta Giżycka; oddanie karmy do dyspozycji społecznych opiekunów bezdomnych kotów 10 000,00 zł POZYTYWNA
18. 3. Zwierzęta godne szacunku program edukacyjny składający się z przenośnej wystawy, prezentacji komputerowych, broszury i ulotek, program przeznaczony do wykorzystania w szkołach i przedszkolach oraz w przestrzeni publicznej 18 000,00 zł POZYTYWNA
19. 4.

Budowa układu pomiaru zanieczyszczeń powietrza

celem jest uruchomienie w Giżycku automatycznego układu do stałego monitorowania jakości powietrza, stałe gromadzenie i publikowanie danych o jakości powietrza pozwoli na koordynację wszelkich działań mających na celu zmniejszenie zapylenia i zanieczyszczenia miasta, urządzenie oprócz pyłu może wykrywać niepożądane gazy w powietrzu, a także hałas 65 419,40 zł POZYTYWNA
20. 5. Pływające platformy śmieciowe zakup dwóch modułowych, pływających platform wyposażonych w pojemniki na śmieci, które będą wykorzystywane podczas regat i innych imprez odbywających się na jeziorze, każda z platform o powierzchni ok. 3,5 m x 2 m zostanie dodatkowo wyposażona w koła ratunkowe, barierki, kotwice oraz drabinkę 24 400,00 zł POZYTYWNA
21. 6. Zakup urządzeń, pn. termowizor i boroskop dla Straży Miejskiej, KP Policji oraz straży pożarnej urządzenia te mogą być przydatne w poszukiwaniu i ratowaniu życia ludzi i zwierząt, które znalazły się w miejscu, w którym pozostają niewidoczne i niesłyszalne (np. po utracie przytomności) 5 000,00 zł POZYTYWNA
EDUKACJA
22. 1.

Z tenisem za pan brat – bezpłatne zajęcia tenisa ziemnego

bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego, ogólnodostępne i bezpłatne zajęcia, na których uczestnicy poznają podstawy tenisa, dzięki tej formie aktywności fizycznej poprawia się kondycja, wytrzymałość i ogólna sprawność fizyczna uczestników 42 000,00 zł POZYTYWNA
23. 2. Wilanów przyjazny dla dzieci – plac zabaw na osiedlu plac zabaw dla dzieci na osiedlu Wilanów, wzorem placu znajdującego się w parku Jana Pawła II w Giżycku, infrastruktura posiadająca zjeżdżalnie oraz huśtawki (lokalizacja: plac przy ul. Łąkowej) 80 000,00 zł NEGATYWNA

realizacja projektu przy ul. Łąkowej jest niemożliwa                         do wykonania ze względu na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Giżycka obejmującego teren osiedla Wilanów (w tej lokalizacji                   nie zostaną zapewnione wymagane prawem odległości                      od drogi,  tj. 10 m)

24. 3. Psi wybieg wyodrębnienie ogrodzonego terenu przygotowanego pod wybieg dla psów, postawienie ławek dla właścicieli, ustawienie automatu z workami na nieczystości, kran z wodą, miski dla psów, kosz na śmieci (lokalizacja: park im. Jana Pawła II) 50 000,00 zł POZYTYWNA
25. 4. Bezprzewodowy Internet w Giżycku rozszerzenie istniejącej infrastruktury bezprzewodowego Internetu o kolejne ulice, osiedla i dzielnice w Giżycku 100 000,00 zł NEGATYWNA

utworzone dotychczas punkty bezpłatnego dostępu                        do Internetu w ramach działania „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu  do Internetu i sieci PIAP” pokrywają w części lokalizacje przewidziane w projekcie; planowane w ramach projektu „Cyfrowe Mazury” utworzenie 10 punktów dostępu do sieci WiFi obejmą działaniem rejon giżyckich szkół, stadionu, pływalni, MOPS oraz terenu wokół Urzędu Miejskiego; w ramach tego samego działania utworzone zostaną punkty przy ul. Generała Józefa Zajączka, Placu Grunwaldzkiego (działanie określone dla Starostwa Powiatowego), ul. Mickiewicza (działanie określone                        dla Gminy Giżycko); tym samym większość punktów przewidzianych dla lokalizacji punktów dostępowych istnieje lub powstanie w ramach realizacji projektu „Cyfrowe Mazury”; pozostałe lokalizacje (ul. Rolnicza, Port Dalba              oraz Kanał Giżycki) ze względu na: brak możliwości posadowienia infrastruktury teletechnicznej na terenie                    nie należącym do gminy lub brak możliwości technicznych  na realizację, nie mogą być brane pod uwagę

26. 5.

Czytam i podaję dalej – ekologiczna biblioteka plenerowa

trzy bale drzewa o wysokości ok. 3 m z wydrążonymi otworami na książki, płyty i czasopisma, dodatkowo akcja promocyjna „uwolnij książkę”; mieszkańcy mogą zostawić lub wziąć dowolną pozycję z tej biblioteki (lokalizacja: plaża miejska lub pasaż portowy) 20 000,00 zł POZYTYWNA
27. 6. Sfinansowanie zakupu wyd. książkowych (ewentualnie czasopism) o szeroko pojętej tematyce ekologicznej dla bibliotek szkolnych oraz MBP uzupełnienie zbiorów bibliotek, zwłaszcza o nowości książkowe (także czasopisma), dotyczące opraw natury – zwłaszcza życia zwierząt 10 000,00 zł POZYTYWNA
28. 7.

Wymiana młodzieży polsko – litewskiej

poznanie kultury i tradycji oraz historii obu krajów, obalenie stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów 48 935,00 zł POZYTYWNA
INFRASTRUKTURA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
29. 1. Latarnia Giżycko instalacja elementu małej architektury (6 m) w formie miniatury latarni nawigacyjnej na zakończeniu giżyckiego mola spacerowego 98 000,00 zł NEGATYWNA

realizacja obiektu pod względem technicznym jest możliwa, ale należy założyć, że przewidywane koszty realizacji mogą być znacznie wyższe od zakładanych; w istniejącej sytuacji nie ma możliwości posadowienia latarni na istniejącej wylewce żelbetowej pod ławki; ustalenie rzeczywistych kosztów wymaga wykonania badań geologicznych istniejącego podłoża i na ich podstawie można oszacować koszty ewentualnego wykonania wzmocnienia podłoża                  do warunków umożliwiających wykonanie fundamentów; koszt wykonania ekspertyzy szacuje się na kwotę 10 – 15 tys. zł; czas niezbędny do jej wykonania to od 1 do 2 miesięcy

30. 2. Remont ul. Warzywnej wyłożenie kostki brukowej (wzorem zwycięskiego projektu w ramach GBO dot. ul. Przyszłość) 100 000,00 zł POZYTYWNA
31. 3. Zjeżdżalnia na plaży miejskiej zbudowanie zjeżdżalni na plaży miejskiej, postawienie mini aquaparku 100 000,00 zł POZYTYWNA
32. 4. Podświetlenie krzyża Brunona podświetlenie krzyża Brunona na wzgórzu św. Brunona w celu wyróżnienia tego miejsca i zwiększenia jego widoczności z ziemi oraz z jeziora Niegocin 30 000,00 zł POZYTYWNA
33. 5. Wielka integracja – nowa wiata na krzyżu Brunona dodatkowa wiata przy obecnie istniejących, dla dużych grup z wymurowanym grillem i miejscem na ognisko (spełniająca wymogi grup 50 – 100 osobowych) 100 000,00 zł

 

POZYTYWNA
34. 6. Poprawa infrastruktury miejsc zbiórki odpadów komunalnych utwardzenie i ogrodzenie przestrzeni na pojemniki z odpadami komunalnymi wraz z oznakowaniem celem poprawy warunków sanitarnych i wizerunkowych przestrzeni miejskiej 8 000,00 zł POZYTYWNA
35. 7. Plac zabaw na skarpie – Moniuszki modernizacja istniejącego placu zabaw, zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem ziemi, wysypując czarnoziem i sadząc trawę, a także postawienie paneli edukacyjnych w formie ogrodzenia zabezpieczającego dostęp do skarpy z góry oraz zamontowanie ślizgu i schodków na niej 37 945,50 zł POZYTYWNA
36. 8. Przebudowa wyjazdu na odcinku od parkingu kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe do ul. Wiejskiej wymiana zniszczonych betonowych elementów nawierzchni oraz wyprofilowanie przekroju drogi, co przyczyni się do odprowadzenia wody z opadów atmosferycznych 26 250,00 zł POZYTYWNA
37. 9. Monitoring na osiedlu Staszica montaż monitoring wizyjnego na osiedlu Staszica, tj. kamer na słupach oświetleniowych pomiędzy blokami Staszica 26, 28, 30, 32 a garażami, okablowanie będzie poprowadzone rurami plastikowymi położonymi pomiędzy studzienkami ulokowanymi obok słupów oświetleniowych 8 500,00 zł NEGATYWNA

koszt projektu jest trudny do oszacowania, obecnie nie można jednoznacznie stwierdzić, jakie kamery należy kupić,                    aby współpracowały one ze zmodernizowanym systemem monitoringu

38. 10. Modernizacja ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej w Giżycku modernizacja istniejących ciągów pieszych w nowej części cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej; proponuje się wyłożenie kostką typu polbruk około 500 m2 alejek cmentarnych 100 000,00 zł POZYTYWNA
39. 11. Aktywna rewitalizacja placu zabaw na ul. Mickiewicza remont placu zabaw na ul. Mickiewicza 30 000,00 zł POZYTYWNA
40. 12. Utwardzenie przejścia Kościuszki – Smętka utwardzenie przejścia, znajdującego się między ul. Smętka a ul. Kościuszki, asfaltem lub kostką brukową 45 000,00 zł NEGATYWNA

brak podpisanych przez prywatnych właścicieli „Oświadczeń dotyczących projektów inwestycyjnych zlokalizowanych                na terenach niebędących własnością Miasta”, dostarczone przez autora podpisane oświadczenie przez SM Mamry                    nie jest wystarczające

41. 13. Aktywne atrakcje na plaży miejskiej uatrakcyjnienie plaży miejskiej poprzez zainstalowanie urządzeń służących rozrywce dzieci i dorosłych 55 000,00 zł POZYTYWNA
42. 14. Aktywny plac zabaw na ul. Smętka wyposażenie miejsca, w którym kiedyś znajdował się plac zabaw (przy ul. Smętka i ul. Kościuszki) w urządzenia do zabaw oraz sprzęt siłowni zewnętrznej 35 000,00 zł POZYTYWNA
Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

logo-NSP-1

logo-NSP-1

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Cze
25
pt
całodniowy XVII Festiwal Sportów Wodnych Os...
XVII Festiwal Sportów Wodnych Os...
Cze 25 – Cze 27 całodniowy
XVII Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych I edycja
XVII Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych I edycja 25 – 27 czerwca  jez. Kisajno „Oczy Mazur” MCŻiTW | MSŻ (II edycja 31.08-2.09)Drukuj
19:00 Rozpoczęcie lata 2021 – GIŻYCKO ...
Rozpoczęcie lata 2021 – GIŻYCKO ...
Cze 25@19:00 – 22:00
Rozpoczęcie lata 2021 - GIŻYCKO - letnią stolicą Mazur
    Rozpoczęcie lata 2021 – GIŻYCKO – letnią stolicą Mazur Piątek 25.06. godz.19:00 Plaża Miejska w Giżycku – WSTĘP BEZPŁATNY   Muzyczne wspomnienia Przeboje Anny Jantar i Krzysztofa Krawczyka Dagmara Kajdel Adam Chrola Kabaret...
Cze
26
sob
całodniowy I Warsztaty Żeglarskie i Motorow...
I Warsztaty Żeglarskie i Motorow...
Cze 26 – Lip 12 całodniowy
I Warsztaty Żeglarskie i Motorowodne dla Osób Niepełnosprawnych jez. Kisajno „Oczy Mazur” MCŻiTW | PSŻN Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych (wszystkie terminy: I 29.06-12.07, II 14-27.07, III 29.07-11.08, IV 13-26.08, V 21.09-4.10, VI 6-19.10)Drukuj
całodniowy Międzysołecka Liga Piłki Nożnej ...
Międzysołecka Liga Piłki Nożnej ...
Cze 26 całodniowy
Międzysołecka Liga Piłki Nożnej | Półfinał 26.06.2021 Bystry (GOKiR Wilkasy)Drukuj
całodniowy Seniorada Klubu Seniora Wilkasy
Seniorada Klubu Seniora Wilkasy
Cze 26 całodniowy
Seniorada Klubu Seniora Wilkasy 26 czerwca Wilkasy (GOKiR Wilkasy)Drukuj
całodniowy Sobótka – obchody Nocy Świętojań...
Sobótka – obchody Nocy Świętojań...
Cze 26 całodniowy
Sobótka – obchody Nocy Świętojańskiej Sobota 26 czerwca Bystry  Drukuj
09:00 Giżycka Konferencja Ornitologiczna
Giżycka Konferencja Ornitologiczna
Cze 26@09:00 – 13:00
Giżycka Konferencja Ornitologiczna
Giżycka Konferencja Ornitologiczna 26 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 Sala konferencyjna w Porcie Ekomarina, ul. Dąbrowskiego 14 Giżycka Konferencja Ornitologiczna to kontynuacja edukacyjnego przedsięwzięcia poprzednich IV edycji Mazurskich Konferencji Ornitologicznych organizowanych we współpracy z...
18:00 KONCERT zespołu Cellofuny
KONCERT zespołu Cellofuny
Cze 26@18:00 – 19:30
KONCERT zespołu Cellofuny
Koncert wiolonczelowy ZESPOŁU CELLOFUNY 26 czerwca o godz.18.00 Hotel Mazury  Drukuj
Cze
27
nie
całodniowy Aktywne Lato z Radiem ZET Port E...
Aktywne Lato z Radiem ZET Port E...
Cze 27 całodniowy
Aktywne Lato z Radiem ZET Port Ekomarina GiżyckoDrukuj
Cze
29
wt
całodniowy I Warsztaty Żeglarskie Osób Niep...
I Warsztaty Żeglarskie Osób Niep...
Cze 29 – Lip 12 całodniowy
I Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych jez. Kisajno „Oczy Mazur” MCŻiTW | MSŻ (wszystkie terminy: I 29.06-12.07, II 14-27.07, III 29.07-11.08, IV 13-26.08, V 21.09-4.10, VI 6-19.10)Drukuj

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter