Giżycko - Oficjalna strona miasta

19/05/2021

Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie zatrudni Głównego Księgowego

03/11/2016

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie,

zatrudni

Głównego Księgowego

 

 

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać poniższe wymogi:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana i nie jest prowadzone postępowanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 6. a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 7. b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 8. c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 9. d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać poniższe wymogi:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego lub równorzędnym – minimum 3 lata
 2. znajomość ustawy o rachunkowości,
 3. znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów wykonawczych do tej ustawy (w tym rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania,
 4. znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 5. znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 6. znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 7. znajomość statutu oraz regulaminu organizacyjnego szpitala (dokumenty dostępne na stronie internetowej szpitala),
 8. umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji pakietu MS OFFICE oraz aplikacji finansowo – księgowych i kadrowo – płacowych,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania preferowane:

 1. doświadczenie zawodowe w instytucjach finansów publicznych (w szczególności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej),
 2. uzyskane licencje i uprawnienia branżowe,
 3. zdolność analitycznego myślenia,
 4. samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność, komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe, praca w zespole,
 5. umiejętność sporządzania pism urzędowych, projektów aktów normatywnych,
 6. umiejętność zarządzania pracą zespołu,
 7. wysoka kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie na stanowisko Głównego Księgowego,
 4. oświadczenie o niekaralności (w tym także, że nie jest prowadzone postępowanie) za prawomocne skazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także że i nie jest prowadzone postępowanie
 5. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 6. oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wskazanym stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
 9. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według załącznika nr 2 do ogłoszenia konkursu.
 10. referencje / opinie

 

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności :

 1. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości,
 2. obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych,
 3. inne obowiązki zlecone przez przełożonego.

Dodatkowe informacje:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie od 1 lutego 2017 r.
 2. może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna, o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), wraz z czytelnym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do 30 listopada 2016 r. opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie”, pod adresem: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie,    ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do szpitala. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie złożonych dokumentów nie zwraca, oferty kandydatów niewyłonionych do pracy zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Agnieszka Szałko – Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie,

 1. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo, nr telefonu 87 427 27 66 wew. 111 w dniach: od poniedziałku do piątku – w godzinach od  8.00 do 15.00

 

Agnieszka Szałko

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ
w Węgorzewie

Załącznik:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Autor: Dawid Klukiewicz

logo-NSP-1

logo-NSP-1

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Maj
22
sob
całodniowy Wiosenny Turniej Tenisa Stołoweg...
Wiosenny Turniej Tenisa Stołoweg...
Maj 22 całodniowy
Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Giżycko   Sobota 22 maja  PWWDrukuj
całodniowy XIII Integracyjne Regaty Żeglarskie
XIII Integracyjne Regaty Żeglarskie
Maj 22 – Maj 23 całodniowy
XIII Integracyjne Regaty Żeglarskie Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa, jez. Kisajno „Oczy Mazur” MCŻiTW (MSŻ)Drukuj
10:00 Mistrzostw Województwa skrzatów...
Mistrzostw Województwa skrzatów...
Maj 22@10:00 – 14:00
  Mistrzostw Województwa  skrzatów i żaków w tenisie stołowym Sobota 22 maja o godz. 10.00 Hala sportowa SP 1 Giżycko , ul Gimnazjalna 1       Organizatorzy WMZTS, SP1 Giżycko, Urząd Miejski w Giżycku, GKTS Giżycko System rozgrywek...
Maj
25
wt
całodniowy DNI GIŻYCKA 2021
DNI GIŻYCKA 2021
Maj 25 – Maj 30 całodniowy
  DNI GIŻYCKA 2021 25-30 maja (wtorek – niedziela)   Zapraszamy na Dni Giżycka! Sytuacja pandemiczna nie pokrzyżowała nam wszystkich planów, przed nami  wspólne świętowanie! Zapraszamy mieszkańców, turystów i sympatyków Giżycka.   25 maja wtorek godz. 18.00 Wernisaż...
Maj
28
pt
całodniowy Drużynowe Mistrzostwa Polski kl....
Drużynowe Mistrzostwa Polski kl....
Maj 28 – Maj 30 całodniowy
Drużynowe Mistrzostwa Polski kl.II i Eliminacje do OOM kl.II w gimnastyce artystycznej
  Drużynowe Mistrzostwa Polski kl.II i Eliminacje do OOM kl.II w gimnastyce artystycznej 28-30 maja 2021 r. | COS OPO Wydarzenie sportowe z udziałem 110 zawodniczek z klubów z całej Polski organizator: UKS „Jantar” Gdynia  ...
Maj
29
sob
12:00 Wielkie Gotowanie dla Pawła
Wielkie Gotowanie dla Pawła
Maj 29@12:00 – 19:00
W programie Live cooking po przewodnictwem Ambasadorów Akcji „Pomagamy Pawłowi w walce z nowotworem” oraz zaproszonymi gośćmi MasterChef, Top Chef, Bake off – ale ciacho, MasterChef Junior, Hell’s Kitchen i czołowymi kucharzami, którzy na co...
Maj
31
pon
całodniowy I Szkoleniowe Warsztaty Żeglarsk...
I Szkoleniowe Warsztaty Żeglarsk...
Maj 31 – Cze 13 całodniowy
I Szkoleniowe Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych
I Szkoleniowe Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych 31 maja – 13 czerwca   jez. Kisajno „Oczy Mazur” MCŻiTW | PZŻN (wszystkie terminy: I 31.05-13.06, II 29.06-12.07, III 14-27.07, IV 29.07-11.08, V 13-26.08, VI 21.09-4.10)Drukuj
Cze
1
wt
całodniowy Dzień Dziecka w Twierdzy Boyen
Dzień Dziecka w Twierdzy Boyen
Cze 1 całodniowy
Dzień Dziecka w Twierdzy Boyen
Dzień Dziecka w Twierdzy Boyen 1 czerwca organizator GCKDrukuj
Cze
4
pt
całodniowy XXVI Media Regaty
XXVI Media Regaty
Cze 4 – Cze 6 całodniowy
 XXVI Media Regaty 4-6 czerwca jez. Kisajno „Oczy Mazur” MCŻiTW (MSŻ)                                                           Drukuj

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter