Giżycko - Oficjalna strona miasta

02/12/2020 , 0°C

Port lotniczy Olsztyn-Mazury. Rozkład odlotów, zdjęcia
i ciekawe informacje

12/04/2016

Port Lotniczy Olsztyn – Mazury usytuowany jest w południowej części województwa warmińsko – mazurskiego, w miejscowości Szymany, 8 km od Szczytna oraz około 55 km od stolicy województwa – Olsztyna.

 

Port Lotniczy Olsztyn – Mazury będzie lotniskiem kategorii 4D z przyrządowym podejściem do lądowania (ILS I kategorii, przystosowany do kat. II, VOR/DME). Budowa i proces certyfikacji lotniska zakończyły się w 2015 r.  Lotnisko przeznaczone zostanie głównie dla przewozów obsługujących region Warmii i Mazur.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych PL Olsztyn-Mazury zaliczymy do:

 • Z zakresu ruchu statków powietrznych na międzynarodowy
 • Charakteru ruchu statków powietrznych na ruch regularny
 • Dostępność dla użytkowników – lotnisko użytku publicznego
 • Według kryteriów technicznych – na naziemne
 • Według rodzaju nawierzchni – z drogą startową o nawierzchni sztucznej
 • Według wymagań technicznych kodu referencyjnego 4C zgodnie z klasyfikacją ICAO
 • Według przyjmowanych statków powietrznych – dla samolotów
 • Według kategorii podejścia do lądowania – z droga startową przyrządową z podejściem precyzyjnym o kategorii I
 • Kategorii ochrony ppoż. – 7 kategoria
 • Godzin otwarcia 06:00 do 22:00 przez 7 dni w tygodniu.

Na lotnisku lądować i startować mogą samoloty różnego typu i wielkości, ponieważ Port Lotniczy posiada drogę startową o wymiarach 45 x 2500 metrów wraz z oświetleniem podejścia na kierunku 02/20. Przewiduje się obsługę rejsów stałych, czarterów i general aviation z możliwością zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo typu Jet A1, Avgas 100 LL. Terminal pasażerski będzie posiadał pełną separację funkcjonalną podróżnych przylatujących i odlatujących. Przewidziano podział odpraw w przylotach i odlotach na dwa kierunki: obsługa pasażerów w ramach umowy Schengen (S) i obsługa pasażerów poza warunkami umowy z Schengen (NS). Średniodobowa przepustowość terminala to ok. 830 pasażerów, w dobie szczytowej do 1250 pasażerów a w godzinie szczytowej do 500 pasażerów. Port Lotniczy będzie zapewniał pełną infrastrukturę parkingową na ok. 150 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, wydzielenie stanowisk postoju autobusów linii regularnych oraz stanowisk postoju taksówek oraz przystanek kolejowy z dojściem pieszym do terminala. Z Olsztyna do terminala Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w Szymanach będzie można dojechać szynobusem w czasie ok. 45 min. W ramach komplementarnych projektów RPO WiM przewidziano zwiększenie dostępności kolejowej do lotniska. Trwają prace przy modernizacji linii kolejowej Olsztyn-Szczytno-Szymany oraz przy budowie nowej linii kolejowej odchodzącej od stacji Szymany do terminala. Do Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w Szymanach można będzie również dojechać transportem indywidualnym. Trwają zaawansowane przy prace przy budowie nowego odcinka od drogi  nr 57 do terminala.

Zarządzającym lotniskiem jest spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o., która została utworzona Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr IX/155/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku. Województwo warmińsko-mazurskie posiada 100% udziałów w spółce.

zdjęcia: archiwum Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
 

 

Historia lotniska w Szymanach

Historia lotniska w Szymanach sięga początku lat trzydziestych XX wieku., gdy w 1933 roku Niemcy rozpoczęli jego budowę. Po wojnie, w 1945 roku  lotnisko trafiło w ręce wojsk sowieckich, jednak nie na długo, gdyż na przełomie lat 50/60 XX wieku port został zmodernizowany, służąc tym samym jako lotnisko zapasowe dla polskiego lotnictwa wojskowego. Rozbudowa lotniska obejmowała m.in. wydłużenie drogi startowej czy budowę budynku laboratorium paliw. Dzięki temu w 1963 roku parametry lotniska podniesiono do II klasy wojskowej. Dopiero w drugiej połowie lat 70-tych w Szymanach wybudowana została wieża kontroli lotów. W związku z malejącym wykorzystaniem obiektu przez wojsko, lotnisko zaczęto wykorzystywać do celów cywilnych. Od 1995 roku lotnisko pozostawało w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego, aż do powołania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Spółki Porty Lotnicze Mazury-Szczytno w styczniu 1996 roku.  Pół roku później odbyło się pierwsze lądowanie samolotu pasażerskiego Polskich Linii Lotniczych Lot z 72 pasażerami na pokładzie. Rozporządzeniem Rady Ministrów z października 2001 r. na lotnisku w Szymanach ustanowione zostało przejście graniczne, dzięki czemu ruch pasażerski odbywać się mógł zarówno w zasięgu krajowym jak również międzynarodowym. W latach 1996-2003 w sezonie letnim z lotniska w Szymanach odbywały się cotygodniowe loty do Warszawy oraz kilku niemieckich miast. Kłopoty finansowe spółki zarządzającej lotniskiem zmusiły ją do zawieszenia działalności, zamknięcia lotniska dla ruchu lotniczego i przekazania obiektu po raz kolejny w ręce Agencji Mienia Wojskowego.  W 2010 roku  lotnisko w Szymanach przejęte zostało przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, które rok później powołało spółkę „Warmia i Mazury”, która zarządza lotniskiem do dziś.

 

Inwestycja

W dniu 30.06.2014 r. Spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.

Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury wynosi 205 308 616,82 mln zł brutto z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 121 973 361, 95 zł brutto. Zakres prac obejmował cztery etapy, które zostały już zrealizowane:

 • budowę terminala pasażerskiego,
 • budowę pola wzlotów wraz z montażem świateł i urządzeń nawigacyjnych,
 • budowę strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej wraz z wyposażeniem, adaptację istniejących budynków na potrzeby administracji Portu oraz służb operacyjnych,
 • budowę ogrodzenia wraz z systemem kontroli dostępu do lotniska.

TERMINAL PASAŻERSKI

Budynek nowego terminala pasażerskiego, którego całkowita powierzchnia wynosi 6 800 m2, przeznaczony będzie do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach krajowych i międzynarodowych oraz czarterach. Budynek został zaprojektowany w ścisłym nawiązaniu do architektury Warmii i Mazur. Zaprojektowany budynek będzie miał jedną kondygnację nadziemną w formie wielko przestrzennej hali, w której zaprojektowano dwie architektoniczne bryły. Budynek portu lotniczego to hala o wymiarach 150 x 41,4 m i maksymalnej wysokości 11,92 m. Podstawowa siatka konstrukcyjna to 12,0 m x 10,8 m. Fragment hali posiada 2 kondygnacje wydzielone ścianami nośnymi oraz stropami żelbetowymi. Zarówno układ dachu hali jak i elementy architektoniczne z desek imitujące pomost nawiązują do mazurskich jezior poprzecinanych drewnianymi kładkami. Od strony elewacji frontowej jak i od strony przylotów zaprojektowano wejścia i wyjścia do terminala w formie mazurskich domów wykonanych z drewna. Od strony południowej i północnej budynku terminala zaprojektowano – klatki schodowe obudowane naturalnym kamieniem łupanym. Konstrukcję terminala stanowią żelbetowe słupy modularne prefabrykowane lub wylewane na budowie zwieńczone elementami architektonicznymi w formie korony drzewa. Na słupach opierają się drewniane belki i płatwie z drewna klejonego. Pokrycie dachu wykonane jest z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,7 mm łączonej na podwójny rąbek stojący. Obróbki dachu wykonane są jako kasetony z blachy tytanowo -cynkowej.

Terminal pasażerski dzieli się m.in. na strefę ogólnodostępną, strefę odlotów oraz strefę przylotów. W strefie ogólnodostępnej znajduje się 6 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej oraz punkt informacyjny. Pasażerowie znajdą tam również punkty usługowe takie jak: wypożyczalnia aut, kantor oraz sklep. Na piętrze, w strefie ogólnodostępnej, znajduje się taras widokowy, który dzięki szklanej konstrukcji ścian, zapewnia doskonały widok na pas startowy oraz drogę kołowania samolotów.  Pasażerowie mogą skorzystać również z oferty kawiarni oraz restauracji znajdujących się w sąsiedztwie tarasu widokowego. Do dyspozycji zainteresowanych pozostaje również sala konferencyjna oraz kaplica.

Strefa odlotów, podzielona na strefę schengen oraz non-schengen, rozpoczyna się po przejściu przez pasażera kontroli bezpieczeństwa. Pasażerowie, w oczekiwaniu na wylot, skorzystać będą mogli z usług jakie oferować będą m.in. sklepy wolnocłowe oraz lotniskowa restauracja. Do dyspozycji pasażerów lecących w klasie biznes przeznaczona jest również bussines lounge.

Strefa przylotów, która podzielona jest również na strefę schengen oraz non-schengen, to miejsce, w którym pasażerowie będą mogli odebrać swój bagaż.

POLE WZLOTÓW

Prace wchodzące w skład budowy oraz modernizacji pola wzlotów, obejmowały m.in. rozszerzenie i wydłużenie drogi startowej do wymiarów 45×2500 metrów, co pozwala na przyjmowanie takich statków powietrznych jak Airbus 320 czy Boeing 737; budowę drogi kołowania oraz płyty postoju samolotów a także dróg pożarowych i technicznych. Bezpieczeństwo operacji lotniczych zapewnia system ILS służący do naprowadzania statków powietrznych w trudnych warunkach atmosferycznych i przy ograniczonej widoczności. Port Lotniczy Olsztyn – Mazury posiada system ILS I kategorii z możliwością rozbudowy do kategorii II w przyszłości.

KOMUNIKACJA LOTNISKA

Multimodalność komunikacyjna Portu Lotniczego pozwoli pasażerom na dojazd do terminala różnymi środkami transportu.

Dojazd do lotniska zapewnia droga krajowa nr 57 Pułtusk-Szczytno-Wielbark. Zrealizowany został już projekt budowy drogi łączącej bezpośrednio lotnisko z drogą krajową nr 57. Droga dojazdowa od drogi krajowej do lotniska ma długość 1,4 km.

W okolicy PL Olsztyn-Mazury przebiega linia kolejowa Szczytno-Wielbark. W latach 2008-2013 modernizowano linię kolejową na odcinku Olsztyn-Szczytno-Szymany. Zakończono już prace związane z przedłużeniem linii kolejowej (1,6 km) w kierunku terminala, co pozwoliło na bezpośredni dojazd koleją do lotniska. Stacja kolejowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku terminala. Dzięki połączeniu kolejowemu podróż z Olsztyna do lotniska skróci się do 50 minut.

PL Olsztyn-Mazury (SZY) znajduje się w następującej odległości od najbliższych portów lotniczych:

 • około 140 km od Portu Lotniczego Warszawa-Modlin (WMI),
 • około 177 km od Lotniska Chopina (WAW),
 • około 220 km od Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku (GDN).

 

OTWARCIE LOTNISKA

Budowa Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury zakończyła się jesienią  2015 r. Następnie przystąpiono do testowania infrastruktury lotniskowej oraz rozruchu wszystkich systemów działających na lotnisku. Działania te kontynuowane były do momentu uzyskania Certyfikatu Urzędu Lotnictwa Cywilnego – 18 stycznia 2016 r.  Dwa dni później, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oficjalnie otworzył Port Lotniczy Olsztyn – Mazury dla ruchu pasażerskiego. Równolegle z uroczystościami towarzyszącymi otwarciu portu w Szymanach, na lotnisku Berlin Tegel w Niemczech, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca uruchomienie pierwszego regularnego połączenia pasażerskiego na trasie Olsztyn-Mazury – Berlin.

PROGNOZA RUCHU LOTNICZEGO

Prognoza ruchu lotniczego sporządzona w oparciu o przeprowadzone badania przez dwie niezależne firmy: DHV Polska oraz Polconsult wskazuje na jego systematyczny wzrost na poziomie ok. 100 tys. pasażerów w pierwszym roku funkcjonowania lotniska. W kolejnych latach liczba pasażerów będzie sukcesywnie wzrastać i w 2020 r wyniesie ok. 300 tys. pasażerów a po 2035 roku może przekroczyć 1 mln pasażerów.

PRZEWOŹNICY

Lotnisko jest przystosowane do obsługi przewoźników rejsów regularnych, przewoźników czarterowych oraz General Aviation. Aktualnie trwają rozmowy i negocjacje z różnymi przewoźnikami linii tradycyjnych oraz przewoźnikami nisko-kosztowymi. Pierwszym przewoźnikiem, który obsługuje połączenia z/do Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury jest Sprint Air. 21 stycznia rozpoczęły się regularne rejsy do Berlina, natomiast 22 stycznia odbył się pierwszy lot do Krakowa. Harmonogram lotów przedstawia się następująco:

Berlin

Wtorek:

SZY 08:30 – TXL 10:30

TXL 15:30 – SZY 17:10

Czwartek:

SZY 08:30 – TXL 10:30

TXL 15:30 – SZY 17:10

Sobota:

SZY 08:30 – TXL 10:30

TXL 15:30 – SZY 17:10

Kraków

Środa:

SZY 08:30 – KRK 10:05

KRK 16:30 – SZY 18:05

Piątek:

SZY 08:30 – KRK 10:05

KRK 16:30 – SZY 18:05

Niedziela:

SZY 16:20 – KRK 17:55

KRK 18:55 – SZY 20:30

W ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury obsłużonych zostało 909 pasażerów. Na trasie do Berlina obłożenie samolotu Saab 340A linii Srint Air, kształtowało się na poziomie 42 proc., natomiast na trasie do Krakowa – 53,25 proc.

Wizz Air, największa niskokosztowa linia lotnicza w Europie Środkowo-Wschodniej,

ogłosiła 7 kwietnia 2016 roku rozpoczęcie swojej działalności w Porcie Lotniczym Olsztyn- Mazury.

Nowe połączenie z lotniska Olsztyn-Mazury do Londynu Luton zacznie działać 18 czerwca. Loty odbywać się będą trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty.

Dzięki 27000 dostępnych miejsc w 2016 roku na nowej trasie, Wizz Air umożliwi pasażerom lotniska Olsztyn-Mazury niskokosztowe podróże do Wielkiej Brytanii, wpływając jednocześnie na rozwój sektorów lotnictwa i turystyki w północno-wschodnim regionie Polski. Bilety na nowe połączenie dostępne są już w sprzedaży na wizzair.com. Ceny zaczynają się od 99 złotych (bilet w jedną stronę ze wszystkimi podatkami i opłatami obowiązkowymi).

Od początku swojej działalności w 2004 roku, Wizz Air stale rozwija się w Polsce. Obecnie linia ma 19 samolotów na 6 polskich lotniskach i zatrudnia ponad 700 osób, które dbają o najwyższy poziom usług podczas lotów. W 2015 roku przewoźnik przewoźnik obsłużył ponad 6 mln pasażerów wspierając tym samym około 4500 lokalnych miejsc pracy związanych pośrednio z działalnością Wizz Air w Polsce.

Wraz z nowym połączeiem z lotniska Olsztyn-Mazury, siatka połączeń Wizz Air z Polski to 126 tras do 22 krajów z 8 lotnisk.

W drugiej połowie czerwca zostanie uruchomione połączenie

z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury do Monachium.

Loty realizowane będą przez Adria Airways, trzy razy w tygodniu, 84 miejscowym samolotem Bombardier CRJ900 w formule code-share z Lufthansą.

Monachium jest jednym z większych węzłów komunikacji lotniczej w Europie. Oznacza to, że pasażerowie zyskują możliwość, aby na jednym bilecie polecieć z Warmii i Mazur do wielu miejsc na świecie z przesiadką w Monachium. Jest to trzeci kierunek (po Krakowie i Berlinie) uruchamiany z portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Port Lotniczy Olsztyn – Mazury uzyskał certyfikat lotniska użytku publicznego wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 18 stycznia 2016r. Modernizacja Portu Lotniczego została sfinansowana w 76 proc. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013. Właścicielem Portu Lotniczego jest Województwo Warmińsko–Mazurskie.

Adria Airways to słoweńskie linie lotnicze z siedzibą w Lublanie. Adria realizuje połączenia z 23 krajami, głównie w Europie. Należy do sojuszu Star Alliance. Głównym węzłem jest port lotniczy Lublana. Posiada również bazę w porcie lotniczym Łódź oraz w Pristinie. Dysponuje flotą liczącą 12 samolotów o średnim wieku 6 lat.

 

KIERUNKI

Na proces budowania siatki przyszłych połączeń lotniczych wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich były informacje zgromadzone na drodze przeprowadzonych badań nt. pożądanych destynacji. Zbadanych zostało kilka obszarów m.in.: pasażerowie podróżujący autokarami na kierunkach międzynarodowych oraz podróżujący autokarami / busami na lotniska do Modlina i Gdańska (badania PAPI), gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa (badania CATI), studenci, hotele i biura podróży, analiza danych wtórnych makro i mikroekonomicznych oraz sonda internetowa.

Destynacjami pierwszych lotów z Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury są Kraków oraz Berlin. W dalszej kolejności przewiduje się uruchomienie połączeń regularnych do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Skandynawii oraz Irlandii a także czarterowych do krajów basenu Morza Śródziemnego. Przewidywane są również kierunki połączeń krajowych.

Autor: Dawid Klukiewicz

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Gru
6
nie
17:00 KONCERT MIKOŁAJKOWY SMALL BAND
KONCERT MIKOŁAJKOWY SMALL BAND
Gru 6@17:00 – 18:30
KONCERT MIKOŁAJKOWY SMALL BAND
„Na jazzową nutę” KONCERT ZESPOŁU SMALL BAND Niedziela, 6 grudnia o godz. 17.00     Zapraszamy na wyjątkowy koncert mikołajkowy SMALL BAND organizowany z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. 6 grudnia o godz. 17:00 na kanale...
Gru
7
pon
całodniowy Mundial Mazuria Giżycko
Mundial Mazuria Giżycko
Gru 7 całodniowy
Organizator: Mazuria GiżyckoDrukuj
Gru
11
pt
całodniowy Świąteczno-Mikołajkowa Gala Tane...
Świąteczno-Mikołajkowa Gala Tane...
Gru 11 całodniowy
Świąteczno-Mikołajkowa Gala Taneczna 11 grudnia 2020 (piątek) Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku   organizator: Stowarzyszenie Promocji Tańca „Lecdance” wraz z Klubem Tańca Towarzyskiego „Czar Par”Drukuj
Gru
13
nie
całodniowy [ODWOŁANE COVID-19] JARMARK BOŻ...
[ODWOŁANE COVID-19] JARMARK BOŻ...
Gru 13 całodniowy
JARMARK BOŻONARODZENIOWY i Wigilia na Pasażu 13 grudnia (niedziela) 2020 Pasaż Portowy zgłoszenia wystawców – GCKDrukuj
Gru
19
sob
12:00 CHOINKA ROTARIAŃSKA 2020 ONLINE
CHOINKA ROTARIAŃSKA 2020 ONLINE
Gru 19@12:00 – 14:00
CHOINKA ROTARIAŃSKA 2020 ONLINE
CHOINKA ROTARIAŃSKA 2020 Sobota, 19 grudnia w godz. 12.00 – 14.00 SPOTKANIE ONLINE (połączenie przez ZOOM, relacja na żywo na gizycko.tv)   W programie wspomnienia z poprzednich edycji, spotkanie ze św. Mikołajem, wspólne kolędowanie, konkursy...
Gru
31
czw
23:30 [ODWOŁANE COVID-19] SYLWESTER na...
[ODWOŁANE COVID-19] SYLWESTER na...
Gru 31 2020@23:30 – Sty 1 2021@00:30
[ODWOŁANE COVID-19] SYLWESTER na Pasażu Portowym
SYLWESTER na Pasażu Portowym 31 grudnia 2020 (czwartek) godz. 23.30-00.30 WSTĘP WOLNYDrukuj
Sty
1
pt
całodniowy Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Sty 1 – Mar 3 całodniowy
Chata Świętego Mikołaja - warsztaty kreatywne
Chata Św. Mikołaja to miejsce, gdzie w przyjemnej, ciepłej atmosferze, będzie można wziąć udział w kreatywnych warsztatach i poczuć magię Świąt. W specjalnie zaaranżowanej świątecznej scenerii spotkać będzie można Św. Mikołaja, który z pewnością nie...
Kwi
10
sob
całodniowy [ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
[ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
Kwi 10 całodniowy
    [ZMIANA TERMINU] XX Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Popularnej i Rozrywkowej CONCERTINA 2021 9 – 10 kwietnia 2021 r. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Giżycku   CZESŁAW MOZIL “Muzyczny Stand-Up” 10 kwietnia 2021...
Maj
13
czw
całodniowy [ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny...
[ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny...
Maj 13 całodniowy
[ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny Santor | koncert w GCK
      Jubileusz Ireny Santor Koncert odbędzie się 13 maja 2021 w sali widowiskowej GCK (zmiana z 19 września 2020 z powodu stanu epidemii koronawirusa)   Bilety: 100 zł (- 20% z GKM) dostępne...
Lip
15
czw
całodniowy MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
Lip 15 – Lip 17 całodniowy
MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
      Impreza przeniesiona na  15-17 lipca 2021 XIX edycja MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 16-19 lipca 2020 Twierdza Boyen (bilety) [ODWOŁANE – COVID-19] Drukuj

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter