Teren przy ul. Moniuszki

TEREN PRZY UL. MONIUSZKI w pobliżu jez. Niegocin – dz. nr 539 o pow. 1,1970 ha

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży. Nieruchomość posiada korzystną lokalizację przy drodze krajowej nr 59, przy torach kolejowych oraz w pobliżu Jeziora Niegocin (180m).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod budowę obiektów usługowych, obiektów związanych z rekreacją i sportem, budowę ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych. Maksymalna wysokość obiektów: do 12m.

Teren w pełni uzbrojony.

 

POBIERZ:

Mapa

Lista danych dotyczących terenu – Site check list

 

Foto: UM Giżycko