Teren nad Kanałem Łuczańskim

  • TEREN NAD KANAŁEM ŁUCZAŃSKIM – dz. nr 289/1 o pow. 1,4785 ha

Grunt przeznaczony do oddania w użytkowanie wieczyste. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usług turystycznych.

Oferowany grunt położony jest w atrakcyjnej części miasta, bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego mostu mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim (Giżyckim) i zamku krzyżackiego z XIV w., który po odrestaurowaniu i rozbudowie stanowi obecnie część luksusowego hotelu.

Teren w pełni uzbrojony.

 

POBIERZ:

Mapa

Lista danych dotyczących terenu – Site check list

 

Foto: UM Giżycko